զբաղումն

զբաղումն

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 19,27
souci

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶԲԱՂՈՒՄՆ — (զման, մունք, մանց.) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c գ. περισπασμός distractio, occupatio μελέτη curo, sollicitudo Զբաղելն, եւ գործք զբաղեցուցիչք. հոգք աշխարհի, ցնորք. ցնդմունք. ծփանք. զբօսանք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԲՕՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. ԶԲՕՍԱՆՔ գրի եւ ԶԲՈՒՍԱՆՔ, ՍԲՕՍԱՆՔ, ՍԲՈՒՍԱՆՔ. որպէս ἁνάψυξις recreatio. իտ. spasso Զբաղումն ʼի զուարճալիս. սփոփանք. սթափութիւն. հանգիստ բնութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳՈՐԾ — (ի, ից.) NBH 1 0128 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁργός (յորմէ՝ արգոյ օր.) ἁργώτερος, ἅπρακτος otiosus, inefficax Որ ոչն գործէ կամ ներգործէ. գործատեաց. դատարկապորտ. պղերգ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՆԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0309 Chronological Sequence: Unknown date գ. μνηστεία desponsatio Խօսեալ լինելն կուսի՝ առն. հարսնախօսութիւն. խօսքկապ, նշան, եւ պսակ. *Ի ձեռն առնխօսութեան ընտրեցաւ երանելի կոյսն, ոչին կուսութեանն յառնխօսութենէն վնասեալ: Առ ʼի յովսէփն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԳԵԼ — ( ) NBH 1 0344 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c ա.գ. (լծ. հյ. առ՝գելում. լտ. ա՛րչէօ. յն. ի՛րղօ. գօլիօ.) κώλυμα, κωλύτικον obstaculum, impedimentum Խափան, կամ խափանարար եւ խափանումն. արգելք ... Զի՞նչ է քեզ արգել՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԵԳԵՐԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0607 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. διατριβή commoratio Դեգերիլն. դեգերումն. թարթափումն, ընդերկարելն. յարանելն. պարապումն. զբաղումն. եւ Տատանումն վարանմամբ. ... *Ախորժէ զգինեաց դեգերանս. Առակ. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԲԱՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԶԲԱՂՈՒՄՆ. *Ոչ հաղորդի զբաղութիւն ընդ հանդարտութիւն. Մծբ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՄԲԱՂ — (աղք.) NBH 1 0739 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 14c գ. ԶՄԲԱՂ կամ ԶԸՄԲԱՂ. κακία, πλοκή afflictio, perturbatio Զբաղումն սաստիկ կամ տատամսեցուցիչ. ծանր հոգ տագնապիչ. ցնորումն յերեսաց նեղութեանց. ըստ յն. չարիք, եւ մանուած. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴԴԻՄԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0768 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 9c, 10c, 12c ն. ἁντιτίθημι oppono ἁντιμετρόω oppondero Դէմ ընդդէմ դնել՝ կարգել՝ կացուցանել. բաղդատել ներհակաբար. *Ի տնօրէնութեան խաչին ձեւով տիգին ընդդիմադրեաց զկողն. Ոսկ. յադամ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆՃԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0046 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 12c ն. ἑπινοέω excogito. Հանճարով հնարել, խորհել, ճարտարել. գտանել: *Հռովմայեցւոց՝ գայիոս յուղիոս կեսար, որ զբեսեքտոնն (այսինքն նահանջ), եւ զլուստի ընթացս՝ նոցա հանճարեաց. Շիր. քրոն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԵՂԱՆՉԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁμαρτάνων կամ τών եւ ανούσα peccans, delinquens, peccatrix πονηρός malus. Մեղաւոր. յանցաւոր. մեղապարտ. վնասապարտ. անիրաւ. չար. ... *Մեղանչականին ետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.